• Roadkill I (Карелия, Валаам, 2005 г.)
  • Roadkill II (Псков/Изборск, В.Новгород, Старая Ладога, Петрозаводск, оз.Сандал, 2006 г.)
  • Roadkill III (Соловки, Кузова/Белое море, о. Жилой/Топозеро, 2007 г.)
  • Roadkill IV (Горный Алтай, 2008 г.)
  • Roadkill V (Непал, 2009 г.)
  • Roadkill VI (Норвегия, 2010 г.)
  • Roadkill VII (Колумбия, 2011 г.)
  • Roadkill VIII (Камчатка, 2012 г.)
  • Roadkill IX (Боливия, 2013 г.)
  • Roadkill X (Шотландия, 2014 г.)
  • Roadkill XI (Индия, 2015 г.)